פעילות למשפחות | 25-27.9 | 10:00-16:00
השבוע במוזאון
תערוכות לכל המשפחה תוכניות חינוכיות הרצאות