יום כיפור – שעות פתיחת המוזאון

29 September -  30 September, 2017