הביאנלה של ירושלים לאמנות יהודית - עכשווית

02 October, 2017