הרצאות ימי ד' | בשעה 19:30 | ללא תשלום נוסף לדמי הכניסה למוזיאון

28.6.17 – לא תתקיים הרצאה 

 

 

 

*כל תכניות המוזאון ניתנות לשינוי.