הרצאות ימי ד' | בשעה 19:30 | ללא תשלום נוסף לדמי הכניסה למוזאון

26.7.17 – הר הבית והיהודים בתקופה הרומית ביזנטית , ד"ר אייל מירון , אוניברסיטת בר אילן , עברית

 

 

 

 

*כל תכניות המוזאון ניתנות לשינוי.