ראש השנה – שעות פתיחת המוזאון

יום רביעי | 20.9.17 | 10:00-14:00
 

יום חמישי – יום שבת | 23.9.17 -21.9.17 | המוזאון סגור