יום כיפור – שעות פתיחת המוזאון

 

יום שישי– שבת |  30.9.17- 29.9.17 | המוזאון סגור