הכניסה למוזאון תהיה חינם לילדים במהלך חודש אוגוסט ההשתתפות בפעילויות כרוכה בתשלום