פעילויות ואירועים

הרצאות ימי ד' לקהל הרחב


19:30 | ללא תשלום נוסף לדמי הכניסה למוזאון


21.3.18 | עיר בירה ועיירת גבול בממלכת יהודה - מבט מירושלים ולבנה | הרצאה מאת ד"ר ג'ו עוזיאל, רשות העתיקות, ופרופ' איציק שי (המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת אריאל (עברית)

העיר המקראית לבנה המזוהה עם תל בורנה שבאזור בית גוברין, שכנה בגבולה המערבי של ממלכת יהודה. בהרצאה זו יוצגו נתונים מן החפירות בירושלים בירת ממלכת יהודה ומתל בורנה, תוך דיון בדומה ובשונה בין עיר הבירה לעיירת הגבול בתקופת המקרא.


28.3.18 | שיח גלריה | בין הגדה לאגדה: מסורת יציאת מצרים אל מול המחקר | סיור בגלריות המוזאון מאת עמרי שרת, מדריך בכיר במוזאון

 

4.4.18 – חול המועד פסח –  אין הרצאה  

 

11.4.18 – ערב יום השואה  – אין הרצאה  

 

18.4.18 – יום הזיכרון –  אין הרצאה

 

25.4.18 – הודעה תימסר בהמשך
 
 
 

 *כל תכניות המוזאון ניתנות לשינוי.