תכניות חינוכיות

היתרון הירושלמי תשע"ח

 

מיום ייסודה מהווה ירושלים סמל של העם היהודי, אליה מתפללים ואליה שואפים להגיע במהלך הדורות.
בשנה זו במיוחד אתם מוזמנים לבקר במוזאון ארצות המקרא וליהנות ממבחר פעילויות ותכניות חינוכיות חדשות העוסקות בירושלים כסמל ועיר בירה במרחב הקדום, חשיבותה לשלושת הדתות והדמויות השונות שפעלו בתוכה והביאו לגיבוש הסיפור הייחודי של ירושלים.

מחלקת חינוך והדרכה מציעה מגוון סיורים למערכת החינוך המציגים את חשיבותה של ירושלים לשלוש הדתות המונותאיסטיות כמו גם את התפקיד הייחודי אותו ממלאת ירושלים בחיי העם היהודי במהלך ההיסטוריה.

המוזאון משתתף בתכנית של עירית ירושלים שמטרתה לקרב את ילדי הגן והתלמידים הירושלמיים לפעילות
תרבותית משמעותית המשלבת ביקורים במוזאון המעניקים חוויית לימוד חוץ בית ספרית מעשירה ואיכותית.