תכניות חינוכיות

תכניות לכתות העל יסודי

 
 
כיתות ז'-ט'

משרד החינוך מסבסד 50% מעלויות ההסעות לירושלים לשכבה זו במסגרת פרוייקט "נעלה לירושלים" 

 

מלך ככל הגויים?
המתח בין שאיפת העם למלך לבין מלכות שמיים מהווה נקודת מוצא להבנת דמותו של המלך בתרבויות המזרח הקדום.
נכיר את דמותו רבת העוצמה של המלך ונשווה אותה לטיפוסי שליטים אחרים בימינו.
התכנית מזמינה את התלמידים ללמוד על המאפיינים השונים של מוסד המלוכה בתרבויות המזרח הקרוב הקדום תוך
השוואה בין דפוסי מלוכה אלו ובין דמותם של דוד ושלמה – המייצגים את דמות המלך הישראלי האולטימטיבית. במהלך הסיור התלמידים יפגשו עם טקסטים שונים מתרבויות המזרח הקרוב הקדום המבטאים את מערך התפקידים והאחריות המוטלים על המלך בתרבויות השונות. וכן יכנסו לעולמם של שאול ודוד במשחק תפקידים: "משחקי השער" המדמה את החיים במאה העשירית לפני הספירה ותפקיד רחבת השער בתקופה זו, תוך עידוד לכידות חברתית וחשיבה יצירתית.

 

 

כיתות י'-יב'

ניתן להשתמש בסיורי המוזאון לבניית משימות חקר או כחלק מלמידה משמעותית לבגרות.

 

"עלילות הראשית": מה בין מיתוס ובריאה?
ראשיתו של העולם ושחר ימיה של האנושות העסיקו את חכמי תרבויות המזרח הקרוב הקדום. באמצעות מוצגים נבחרים במוזיאון, נכיר מיתוסים המספרים על בריאת העולם, את הכתב ומצעי הכתיבה שבהם השתמשו הסופרים, ונעמוד על קווי הדמיון והשוני בין מיתוסים אלו לבין סיפורי הבריאה המקראיים.

מה בין מונותאיזם לפוליתאיזם?
מהו פולחן? מה עומד ביסוד הקשר שבין האדם לאלוהיו? סיור העוסק בהיבטים שונים של הפולחן בתרבויות המזרח הקרוב והקדום ובהבדלים בין הפולחן הישראלי לבין הפולחן בתרבויות הסובבות.
 

על נהרות בבל
בעזרת כתובות מלכותיות, דגמים, מפות ומוצגים מרהיבים, נכיר את השחקנים הראשיים בסיפור חורבן בית ראשון המסופר בספר ירמיהו ומלכים.
נעמוד על יחסי הכוחות הפוליטיים בתקופת הבית הראשון והנסיבות שהובילו לחורבן ממלכות ישראל ויהודה.
 

בעקבות האבות
סיפורי האבות, כפי שעולים מהטקסט המקראי, משקפים את עולם האמונה והמנהגים של תרבויות העת העתיקה אשר מתוכן צמחו אבותינו ומהן התבדלו. בסיור במוזיאון נפגוש את תרבויות המזרח הקרוב הקדום, כרקע לעולם הרוחני והגשמי של האבות. העדרו של ממצא ארכיאולוגי ישיר המיוחס לאבות, מותיר את התנ"ך כמקור עיקרי לידע, עם זאת, נותרו שרידים רבים מתקופה זו המשויכים לתרבויות הסביבה.
באמצעות הממצאים במוזיאון אנו מבקשים להרחיב ולהעשיר את המסופר בטקסט המקראי ולתת לתלמידים תמונה חיה ומוחשית של העבר.

הסיור במוזיאון מלווה את סיפורי האבות, לפי סדר סיפורם במקרא. במהלך הסיור, ישולבו מקורות קריאה, פעילות עצמית, ודיון.
 

"ממשה עד דוד": מה רואה הרועה?
למנהיגי המקרא תכונות שונות ומגוונות שאפשרו להם לגבש את העם, להובילו ולעמוד בראשו גם בתקופות קשות. נכיר את הסביבה התרבותית שבה פעלו משה ודוד, את המשימות שעמדו בפניהם ואת קוויי הדמיון והשוני ביניהם.
 

ירושלים סמלים רבים לה
מיום ייסודה מהווה ירושלים סמל של העם היהודי, אליה מתפללים ואליה שואפים להגיע במהלך הדורות. בתכנית מיוחדת זאת נעקוב אחר מעמדה של ירושלים כסמל דתי, פוליטי ולאומי.
נתוודע לגלגולם של סמלים, שורשיהם והתפתחותם מהעולם העתיק עד ימינו, בדגש על סמלים שהיום הם חלק מהזהות הלאומית הישראלית.

התכנית מתאימה לכיתות העוסקות בנושא הזהות הלאומית והאישית וכן לשכבות י' בשילוב עם טקס חלוקת תעודות זהות.

 

טוב, יאללה, ביי
נתחקה אחר התהליך המרתק של התפתחות הכתב - מכתב התמונות עד כתב האלפבית.
נעקוב אחר השפעות שחלו על השפה העברית בעקבות המגע של עם ישראל עם התרבויות השכנות ונדגים זאת בתהליכים דומים המתרחשים בימינו.

 

70 למדינת ישראל

פעילות לימודית משמעותית לכבוד 70 שנה לישראל
70 שנה של פיתוחים טכנולוגיים בישראל מול 3500 שנה של פתרונות אנושיים במזרח הקרוב הקדום
כמו אז גם היום?
כאן באזורנו ניתנו מענים לאתגרים קיומיים כגון מים, דיור, תקשורת, בריאות, מזון וצרכים ביטחוניים.
תרבויות העבר קמו על גדות הנהר - כיום אנו מייצרים מים מהאוויר.
פעם עברנו לכתב - כעת נשמר מידע בדיסק-און-קי, או מאוחסן ב...עננים.
באמצעות למידה מהסוג החדש, משימות פיענוח וחקר, משחקים דיגיטאליים וחברתיים מותאמי-גיל,
נגלה מקורות השראה עתיקים של כושר פיתוח והמצאה עכשווי.


 
 

להזמנות, ייעוץ וקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת החינוך: 02-5955305, education@blmj.org