תכניות חינוכיות

היתרון הירושלמי לבית הספר העל יסודי

 


 
כיתות ז'-ט'
 

משחקי הכס
היכרות כמעט אישית על מלכי תרבויות המזרח הקרוב והקדום והשוואתם לדמות המלך הישראלי (שלנו!).
נפגוש את הנביא שמואל ונבקש ממנו "שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגויים", נעמוד על קווי הדמיון והשוני שבין מלכי המזרח הקרוב והקדום ובין מלכי ישראל.
נכיר מקרוב את החיים בעיר הבירה באמצעות "משחקי השער", משחק תפקידים מאתגר לכל הכיתה יחד הממחיש את החיים בתקופת המעבר שבין ספר שופטים וספר מלכים.
הפעילות בנויה ממשימות בקבוצות קטנות באמצעות סדנת חקר, משחק ויצירה  שמתחילה בכיתה, ממשיכה במרחב המוזאלי ומסתכמת בדיון ורפלקציה עם התלמידים סביב השאלה – שופט או מלך?

לאחר מכן התלמידים יתכנסו לסדנת "קופירייטרים צעירים" בה הכיתה תחולק לקבוצות עבודה כאשר כל אחת תכין כרזה, בהשראת מוצגי המוזאון ותכני הסיור, בה כל מלך ומנהיג מפרסם את עצמו.
הסדנה תתקיים בהנחייה צמודה של מדריכי האומנות של המוזאון ותתמוך בהבניית הידע של התלמידים בתחום המלוכה בעולם העתיק.


 

 
נשים במקרא
בסיור בן שעה וחצי נעבור בגלריות המוזאון בין מוצגים שונים הקשורים בסיפורי הנשים במקרא, נכיר את סיפורן המיוחד, את הדרך שבה הן פעלו.
נעמוד על תכונותיהן המיוחדות, על המקורות השונים וההתייחסויות למעשיהן.
מה היה מעמדן בחברה בה פעלו? האם חוללו שינוי מהותי בסביבתן? בנוסף, נכיר את המרחב התרבותי בו הן פעלו ומה היה היחס לנשים בתרבויות אלו וכיצד הפכו לסמל לתכונות של פריון ושפע.
בסיום הסיור התלמידים יכינו סדנת יצירה הקשורה לנושא הביקור המשלימה באופן בלתי אמצעי את תכניו.כיתות י'-יב'

סמלים וירושלים
מיום ייסודה מהווה ירושלים סמל של העם היהודי, אליה מתפללים ואליה שואפים להגיע במהלך הדורות.
בתכנית מיוחדת זאת נעקוב אחר מעמדה של ירושלים כסמל דתי, פוליטי ולאומי. נתוודע לגלגולם של סמלים, שורשיהם והתפתחותם מהעולם העתיק עד ימינו, בדגש על סמלים שהיום הם חלק מהזהות הלאומית הישראלית ונשמע את סיפורה של המנורה ואיך הגיעה מבית המקדש לסמל המדינה!!
 
במהלך הסיור התלמידים יכירו את מפת המזרח הקרוב והקדום וישוו בינה ובין מפת מידבא המציגה זוית ראיה ותפיסת עולם שונה בה ירושלים מובלטת ומונחת במרכז העולם. שאלת ההבדלים שבין המפות תנחה את המשך הפעילות במוזאון - כיצד הפכה ירושלים מעיר לסמל?
באמצעות משימות מחקר במוזאון התלמידים יעמדו על משמעות הסמלים, מה המקור המקראי לסמל ומה הקשר בין נחש ועולם הרפואה?
באמצעות דגם ירושלים של תקופת בית המקדש הראשון נשמע את סיפורה של העיר מעיר כנענית לעיר הבירה של ממלכת יהודה, נרד לתערוכת "ירושלים שהיתה בבבל" ונשמע את סיפור גלות בבל וכיצד ירושלים הפכה מעיר הבירה לסמל של תקווה וגאולה - מירושלים לציון.

 

סיפורי האבות
סיפורי האבות, כפי שעולים מהטקסט המקראי, משקפים את עולם האמונה והמנהגים של תרבויות העת העתיקה אשר מתוכן צמחו אבותינו ומהן התבדלו.
בסיור במוזאון נפגוש את תרבויות המזרח הקרוב הקדום, כרקע לעולם הרוחני והגשמי של האבות.
העדרו של ממצא ארכיאולוגי ישיר המיוחס לאבות, מותיר את התנ”ך כמקור עיקרי לידע, עם זאת, נותרו שרידים רבים מתקופה זו המשויכים לתרבויות הסביבה. הפעילות בנויה ממשימות חקר עצמאי, משחק אינטרקטיבי בתערוכה בקבוצות קטנות הממחישים את הקשר שבין הארכיאולוגיה, תרבויות המזרח הקרוב הקדום וסיפורי האבות.

באמצעות הממצאים במוזאון אנו מבקשים להרחיב ולהעשיר את המסופר בטקסט המקראי ולתת לתלמידים תמונה חיה ומוחשית של העבר.
בפעילות ישולבו מקורות קריאה, פעילות עצמית ודיון בקבוצות קטנות אשר ימחישו את הקשר שבין הארכיאולוגיה, התרבויות הקדומות הנלמדות מתוך התרבות החומרית וסיפורי האבות. התכנית מותאמת לתכנית הלימודים בתנ"ך וניתן להשתמש בפעילות במוזאון כבסיס להערכה חלופית.


 

על נהרות בבל
סיפור חורבן בית ראשון המובא בספר מלכים ובנבואות יחזקאל וירמיהו יסופר באמצעות מוצגי המוזאון בדגש על תערוכת "ירושלים שהיתה בבבל" המציגה את העדות הארכיאולוגית הראשונה לקהילת גולי יהודה בבבל.
הפעילות בנויה ממשימות חקר עצמאי, משחק אינטרקטיבי בתערוכה בקבוצות קטנות ודיון משתף המעלה את שאלת המרחב ההיסטוריוגרפי שבין התנ"ך וארכיאולוגיה כפי שאלה באים לידי ביטוי במאורעות שקדמו לחורבן הבבלי של ירושלים.

בעזרת כתובות מלכותיות, דגמים, מפות ומוצגים מרהיבים, נכיר את השחקנים הראשיים בסיפור חורבן בית ראשון המסופר בספר ירמיהו ומלכים.
נעמוד על יחסי הכוחות הפוליטיים בתקופת הבית הראשון והנסיבות שהובילו לחורבן ממלכות ישראל ויהודה.
התכנית מותאמת לתכנית הלימודים בתנ"ך וניתן להשתמש בפעילות במוזאון כבסיס להערכה חלופית.

 

“עלילות הראשית”: מה בין מיתוס ובריאה?
ראשיתו של העולם ושחר ימיה של האנושות העסיקו את חכמי תרבויות המזרח הקרוב הקדום. באמצעות מוצגים נבחרים במוזאון, נכיר מיתוסים המספרים על בריאת העולם, את הכתב ומצעי הכתיבה שבהם השתמשו הסופרים, ונעמוד על קווי הדמיון והשוני בין מיתוסים אלו לבין סיפורי הבריאה המקראיים.

התלמידים מוזמנים לסיור חווייתי בן שעתיים במוזיאון אשר יחשוף בפני התלמידים את הנוף הגיאוגרפי והמצע התרבותי שבהם צמחו סיפורי הבריאה כמו גם סיפורי האבות. התרבויות המרכזיות במרחב המזרח הקרוב

הקדום - מסופוטמיה, מצרים וכנען – אותן תרבויות שסיפורי הבריאה שלהן מהדהדים בסיפורי הבריאה בבראשית ובספרי הנבואה.
בנוסף נזכיר את סיפורי האבות אשר באו במגע עם תרבויות אלו, מתוכן צמחו ומהן הושפעו.
במהלך הסיור נכיר את התרבויות הללו ונעסוק בשאלות שעולות מהסיפורים השונים כמו: הקיום טרום הבריאה, אלי הבריאה, יחס האל הבורא לאדם, מיקומו של האדם בבריאה ועוד... הסיור נערך בצורה חוויתית ומעמיקה באמצעות למידה עצמאית ומשימות חקר במוזאון.
ניתן להציע את התכנית כחלק ממרכיב ההערכה החלופית בלימודי מקרא ותנ"ך.
התכנית נועדה להעשיר ולהרחיב את תכנית הלימודים במקרא עבור תלמידים הלומדים את עלילות הראשית והתחילו ללמוד את סיפורי אברהם.


 

לפרטים נוספים: מחלקת חינוך: 02-5955305, education@blmj.org
 

 
 *כל התכניות ניתנות להתאמה לתלמידי החינוך המיוחד