פעילויות ואירועים

קורס חדש: העתיד של העבר

 

   
 

 

בשיתוף עם החוג והמכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב
 

פתיחה: 8.11.17  | מפגשים בימי רביעי | 17:30 – 19:00 |  אחת לשבוע (למעט א' חנוכה, 13.12.17)  


 

בקורס נתחקה אחר המגמות בארכיאולוגיה העכשווית. הקורס ייתן הצצה מעמיקה ואינטימית למעבדות המחקר ולשיטות המשמשות היום חוקרים בארץ ובעולם לתעד ולשחזר את התהליכים שעצבו את החברה האנושית על מגוון ההתנהגויות שלה בעבר.


  

הרצאות הקורס

8.11.17 – חפירות על ארכיאולוגיה – הפילוסופיה והמתודולוגיה של הארכיאולוגיה (בועז גרוס)

15.11.17 – חריש עמוק – על ראשית החקלאות (פרופ' אבי גופר)

22.11.17 – אדם ופיל, איך הכל התחיל? פרספקטיבה ארכיאולוגית, (פרופ' רן ברקאי)

29.11.17 – להכות בברזל החם – מחקר הארכיאומטלורגיה (ד"ר ארז בן יוסף)

6.12.17 – עצם העניין – מדע הארכיאוזולאולוגיה (ד"ר לידר ספיר-חן)

20.12.17 – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים – מדע הארכיאובוטניקה (ד"ר דפנה לנגוט)

*29.12.17 – ירושלים בראי המיקרוסקופ: תרומת המדעים לשחזור עברה של ירושלים (ד"ר יובל גדות)

3.1.18  – ארכיאולוגיה כמדע חברתי וכפעולה פוליטית (פרופ' רפי גרינברג)

10.1.18– לקרוא בין השורות - המתמטיקה ככלי אפיגרפי (ברק סובר)

17.1.18– ארכיאולוגיה של משבר - פליטים ומורדים (ד"ר גיא שטיבל)

 

* שימו לב, המפגש יתקיים ביום שישי באופן חד פעמי.

התכנית נתונה לשינויים.
 


מחיר עבור כל ההרצאות: 960  | גמלאי / מורה: 890  | מנוי: 810   

מחיר עבור הרצאה: 105 ₪ 

 

לפרטים נוספים: education@blmj.org ,02-5955305