פעילויות ואירועים

קורס חדש: "העתיד של העבר"

 

   
 

 

בשיתוף עם החוג והמכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב
 

פתיחה: 8.11.17  | מפגשים בימי רביעי | 17:30 – 19:00 |  אחת לשבוע (למעט א' חנוכה, 13.12.17)  


 

בקורס מיוחד שנבנה בשיתוף עם החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, נתחקה אחר המגמות בארכיאולוגיה העכשווית.

בכל חפירה ארכאולוגית יש מן ההרס.
זהו למעשה "ניסוי" חד- פעמי שאי אפשר לחזור עליו.
לצד זאת מגוון הכלים שעומד היום לרשות החוקרים מאפשר זוויות מחקר חדשות שבעבר ניתן היה רק לחלום עליהן. הקורס ייתן הצצה מעמיקה ואינטימית למעבדות המחקר ולשיטות המשמשות היום חוקרים בארץ ובעולם לתעד ולשחזר את התהליכים שעצבו את החברה האנושית על מגוון ההתנהגויות שלה בעבר.


 

המרצים בקורס: מרצים בכירים מסגל החוג והמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב בהם:
פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' עודד ליפשיץ, פרופ' רן ברקאי, פרופ' אבי גופר, פרופ' רפי גרינברג, ד"ר גיא שטיבל, ד"ר יובל גדות, ד"ר ארז בן יוסף ועוד.


 

הרצאות הקורס

1. חפירות על ארכיאולוגיה – הפילוסופיה והמתודולוגיה של הארכיאולוגיה (ד"ר יובל גדות).

2. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים – מדע הארכיאובוטניקה (ד"ר דפנה לנגוט).

3. עצם העניין  מדע הארכיאוזולאולוגיה (ד"ר לידר ספיר-חן).

4. להכות בברזל החם  מחקר הארכיאומטלורגיה (ד"ר ארז בן יוסף).

5. חריש עמוק – על ראשית החקלאות (פרופ' אבי גופר).

6. מה בין פילים לבני האדם? (פרופ' רן ברקאי).

7. בעקבות האדם – מחקר הדנ"א הקדום בישראל הקדום (פרופ' ישראל פינקלשטיין).

8. תנועה של בני אדם  על הגירות בעת הקדומה (פרופ' רפי גרינברג).

9. קבורת חמור לא מה שחשבתם (פרופ' עודד ליפשיץ).

10. ארכיאולוגיה של משבר – פליטים ומורדים (ד"ר גיא שטיבל).

 


מחיר: 960  | גמלאי / מורה: 890  | מנוי: 810   

 

לפרטים נוספים: education@blmj.org ,02-5955305