תכניות חינוכיות

משפט לדמות מקראית


 
 
 

כך לומדים תנ"ך: משפט פלילי לקורח ועדתו במוזאון ארצות המקרא

  

ב- 26 בנובמבר 2017 יהפוך האודיטוריום של המוזאון לאולם המשפט של כבוד השופט בדימוס אלייקים רובינשטיין.

הנאשם: קורח  העבירה: המרדה

תלמידות כתות י' מבית הספר הממלכתי דתי- מדרשית הרטמן, ינהלו משפט פלילי בהנחיית עורכי דין מהשורה הראשונה: עו"ד נעמי גרנות ועו"ד מיכאל אסולין.

התלמידות ימלאו את תפקיד עדי התביעה, עדי ההגנה ויסייעו לעורכי הדין.

לקראת המשפט ילמדו התלמידות את הפרקים העוסקים בפרשת קורח ויעמיקו בה.

ההשתתפות במשפט תעניק לתלמידות המשתתפות מלבד ידע והעמקה בתנ"ך, גם נקודות זיכוי במבחן הבגרות בתנ"ך וכמובן חוויה שלא תשכח.

 

ישנו מספר מקומות מוגבל למורים לתנ"ך נוספים שרוצים לבוא ולהתרשם ו/או להביא תלמידים.

להזמנה, אנא פנו למחלקת חינוך-  02-5955305 , education@blmj.org

 

 
 
 

מוזמנים לצפות במשפט שהתקיים כבר במוזאון לנביא ירמיהו