אודות

הועד המנהל


 
גב' בתיה בורובסקי - יו"ר                          
גב' אמנדה וייס
 

גב' גסיקה וולר                                          מר דוד צוובנר
 

פרופ' דן בהט                                            עו"ד יונתן שיף
 

גב' מרי גילבן                                            
עו"ד צבי ניקסון

 

עו"ד עזריאל לוי                                        מר עמוס מר חיים

 

גב' רינה מאיר                                           גב' פייגי שוורץ 
 

מר אהרון נובק
                    

עו"ד דוד קורנבלט