אודות

מבט תקשורתי

במוזאון ארצות המקרא ירושלים ניתן למצוא עדויות רבות לחיי התושבים בארצות המוזכרות במקרא וכן להתפתחות הציביליזציה.
 

תחום התקשורת אינו מקופח גם כן ואחד המוצגים העתיקים ביותר במוזאון הוא בעצם אמצעי תקשורת קדום החותם.
 
טרם המצאת הכתב, הועבר הידע בעל-פה מדור לדור, אך עם התרחבות המסחר עם מחוזות רחוקים, החלו השולחים להטביע על סחורותיהם, באמצעות חותמות (סמלים מוסכמים), אשר היו מובנים לשולחים ולנמענים כאחד.

תפקיד החותם היה לזהות את בעלי הסחורה, ולאשר משפטית את ביצוע העסקה על ידי חתימתם של הצדדים המעורבים.
החותמות מספרים על מעמדם וטעמם האישי של בעליהם ופותחים לנו צוהר אל חיי היומיום בעולם העתיק. 

 

 

צילום: אולה ויינר


הייתם מנחשים שחותם הגליל שלפנינו מתאר דמות גבר הנושאת כלים וככל הנראה מנחות למקדש?

ניתן לזהות גם נשים כורעות ברך ומתפללות על מרבד. 
 
בדולח | דרום מסופוטמיה | תרבות ארך (אורוכ) - ג'מדת נאמר | 3200 - 2900 לפנה"ס | אוסף מוזאון ארצות המקרא ירושלים.
 

מוזמנים להתרשם מהחותם שמוזאון ארצות המקרא משאיר בתקשורת המקומית והעולמית בעמודים
"רשתות חברתיות" , "כתב עת מקוון"  ולהתרשם גם מה"פרויקטים המיוחדים" והייחודיים המתקיימים בו.

לשאלות נוספות, בקשות ועזרה בכל תחום יחסי הציבור והדוברות - נא ליצור קשר עם דוברת המוזאון.