ממצאים ממצדה

:מחיר
₪ 290
העתקים של מפתח וראש חץ מתקופת הורדוס שנמצאו במצדה במאות הראשונה והשניה לספירה.