ממצאים ממצדה

:מחיר
₪ 290
העתקים של ומפתח ראש חץ מתוקת הורדוס שנמצאו במצדה במאות הראשונה והשינה לספירה.