פסל ירושלים

:מחיר
₪ 325
פסל ירושלים הדור בצפוי כסף וזהב.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org