פסלון ירושלים (קטן)

:מחיר
₪ 105
פסלון ירושלים בצפוי כסף וזהב על מעמד.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org