מעמד יונה

:מחיר
₪ 215
מעמד יונה עם עלה זית.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org