העתק של כלי רפואה- סט קטן

:מחיר
₪ 595
העתק של כלי רפואה שנמצאו בירושלים, מהמאה הראשונה והשנייה לספירה. סט קטן של 3 חלקים.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org