העתק של כלי רפואה- סט בינוני

:מחיר
₪ 980
העתק של כלי רפואה שנמצאו בירושלים, במאה הראשונה והשנייה לספירה. סט בינוני של 6 חלקים.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org