העתק של כלי רפואה - סט גדול

:מחיר
₪ 1695
העתק של כלי רפואה שנמצאו בירושלים, במאה הראשונה והשנייה לספירה. סט גדול של 12 חלקים.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org