תפילת עורך הדין

:מחיר
₪ 220
מתלה תפילת עורך הדין, מעוטר, עשוי מתכת עברית/אנגלית,