רימון ירושלים מוזהב על מעמד

:מחיר
₪ 850
רימון מוזהב על מעמד. קיים בגודל קטן יותר.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org