תמונת ירושלים שלוש הדתות

:מחיר
₪ 360
תבליט הנושא את סמלי בירת ממלכת ירושלים הצלבנית במאה ה-13 ומעוטר בסמלי שלושת הדתות. מבנים אלו סימלו את ממסד המלוכה בתקופה זו. ניתן להוסיף הקדשה אישית
קטן: 290 ש"ח


לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org