תמונת מנורה

:מחיר
₪ 340
תמונת מנורה שנמצאה בין כלי בית המקדש, מסמליו של העם היהודי.

שני גדלים 290 ש"ח 340 ש"ח.

לפניות למידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org