תמונת יונה

:מחיר
₪ 290
תמונת יונה בצבע זהב, היונה היא סמל השלום.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org