שעון ירושלים

:מחיר
₪ 105
שעון ירושלים - בעברית ניתן לתליה.