שעון ירושלים

:מחיר
₪ 105
שעון ירושלים באנגלית ניתן לתליה.