תמונת נבל דוד

:מחיר
₪ 480
תמונת נבל דוד מצופה בזהב

ישנם שני גדלים: 480 ש"ח ו850 ש"ח

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org