מפה עתיקה של ירושלים

:מחיר
₪ 215
ירושלים-קטע ממפת ארץ ישראל, גרמניה 1486

לפניות למידע והזמנות:

02-5955333
shop@blmj.org