בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל

:מחיר
₪ 85
בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org;