ספר הכתב העברי

:מחיר
₪ 195
הספר מציין שלב חדש בחקר הכתב העברי. יש בו סקירה מקפת של תולדות הכתב העברי וסגנונותיו. הספר קיים גם באנגלית.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@ blmj.org;;;