תולדות ישראל מתקופת התנ"ך עד ימינו

:מחיר
₪ 65
חוברת המכילה את כל האירועים מתקופת התנ"ך עד ימינו.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org;