ברכת הארץ הטובה

:מחיר
₪ 35
התערוכה הוקמה לציון שנת היובל למדינה. בתערוכה מוצגים שבעת המינים -בהיבטיהם הדתיים ובסמליהם התרבותיים.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org