Solomon's Temple and Palace – New Archaeological Discoveries

:מחיר
₪ 190
הספר מתרכז בממצא יחידאי שנחשף בחפירות חורבת קאיפה: דגם מקדש מגולף באבן. בדגם זה הכניסה מעוטרת בשלוש מסגרות נסוגות, ומתחת לגג נראות שבע קבוצות של קורות גג המאורגנות בקבוצות של שלוש. מרכיבים אלו בדיוק מופיעים בתיאור המקראי של ארמון שלמה ובית המקדש הראשון, שנבנו בדיוק באותה התקופה ובאותו אזור גיאוגרפי. דגם האבן תורם להבנת הטקסט המקראי, ומצביע כי אכן סגנון בניה מלכותית המתואר במקרא היה ידוע באותה תקופה בממלכת יהודה. המהדורה האנגלית הנוכחית, היא תרגום הספר שיצא בעברית בשנת 2015. Yosef Garfinkel & Madeleine Mumcuoglu English Translation: Miriam Feinberg Vamosh הספר מלווה באיורים ובתמונות צבע. 208 עמודים הוצאת: Bible Lands Museum Jerusalem Biblical Archaeology Society כריכה קשה, 2016
:שעות פתיחה
ימים א' – ג', ה': 09:30 – 17:30
יום ד': 09:30 – 19:30
ו' וערבי חג: 10:00 – 14:00
שבת: סגור
תערוכות לכל המשפחה תוכניות חינוכיות הרצאות