Gods, Heroes and Mortals in Ancient Greece

:מחיר
₪ 140
הספר מציג את אוסף התערוכה המרהיב של כלי קרמיקה מעוטרים בסצנות מהמיתולוגיה היוונית שפרחה באותה תקופה.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org