כיתובים בכתב יתדות

:מחיר
₪ 560
כיתובים בכתב יתדות מאוסף מוזיאון ארצות המקרא