ראנר לשולחן

:מחיר
₪ 225
ראנר לשולחן. רקמת יד, יש גם כריות, מפות בגדלים שונים.