עבודת רקמה-מתלה למכתבים

:מחיר
₪ 250
מתלה למכתבים, עשוי עבודת רקמת יד ,השומרת על המסורת העממית הבדואית, ע"י נשים בדואיות מהנגב.