עבודת רקמה-נרתיק טלפון

:מחיר
₪ 130
נרתיק לטלפון, עשוי עבודת רקמת יד ,השומרת על המסורת העממית הבדואית, ע"י נשים בדואיות מהנגב.