פמוטי כסף טהור

:מחיר
₪ 1650
פמוטים עשויים כסף טהור מאורכים.