מחרוזת וורדה

:מחיר
₪ 1260
מחרוזת מורכבת ורדות בגדלים שונים. העתק של מחרוזת מהאוסף של מוזיאון ארצות המקרא מהמאות ה4 - 3 לפנה"ס זהב יווני-רומי