סיכה מכסף וזכוכית רומית

:מחיר
₪ 850
סיכה מכסף, משולבת עם זכוכית רומית עתיקה.

לפניות, מידע והזמנות:

02-5955336
shop@blmj.org;;