ממצאים ממצדה

:מחיר
₪ 290
העתקים של כלים ומפתח הרודייני שנמצאו במצדה במאות הראשונה והשניה לספירה.;