כלי רפואה- סט גדול

:מחיר
₪ 1695
העתקי כלי רפואה שנמצאו בירושלים, מהמאות הראשונה והשנייה לספירה. סט גדול של 12 חלקים. קיים גם בגודל קטן ובינוני.