כלי רפואה- סט בינוני

:מחיר
₪ 980
העתקי כלי רפואה שנמצאו בירושלים, מהמאות הראשונה והשנייה לספירה. סט בינוני של 6 חלקים. קיים גם בגודל קטן וגדול.