כלי רפואה- סט קטן

:מחיר
₪ 580
העתקי כלי רפואה שנמצאו בירושלים, מהמאות הראשונה והשנייה לספירה. סט קטן של 3 חלקים. קיים גם בגודל בינוני וגדול.