נבל מעדנה

:מחיר
₪ 1300
שחזור של נבל עתיק, עשוי ברונזה. השחזור על-פי חותם "מעדנה" מישפה, ירושלים המאה ה-7 לפני הספירה.