סיכת ראם

:מחיר
₪ 245
המוטיב הושפע מצלוחית תמרוקים מצרית דמויית ראם כבול העשויה שנהב. 1307-1550 לפנה"ס. העתק מהמקורי הנמצא באוסף מוזיאון ארצות המקרא ירושלים. ניתן להשיג גם בצבע כסף.;;